Assortiment-online.nl

Inschrijven

Met je inschrijving geeft je een intentie voor deelname af. Met jouw intentieverklaring help je ons om fabrikanten te overtuigen om deel te gaan nemen aan assortiment-online.nl.
Voorjaar 2022, als er bekend is welke fabrikanten gaan meedoen, vragen we je opnieuw om in te schrijven.