Assortiment-online.nl

Inschrijven

Met deze inschrijving geeft je een intentie voor deelname af. Met jouw intentieverklaring help je ons om fabrikanten te overtuigen om deel te gaan nemen aan assortiment-online.nl.
Voorjaar 2023, als er bekend is welke fabrikanten meedoen, vragen we je om officiëel in te schrijven.